... jak jinak, kováĝová kobyla stránky v rekonstrukci ...